Saturday, 19 April 2014

SWAY BAR LINK DIAGNOSE AND REPLACE 1J0 411 316D

Αν ακούτε ένα κλακ από την ανάρτηση, πιθανόν να ευθύνεται το μπαράκι ζαμφόρ. Προκειμένου να σιγουρευτούμε, περνάμε το αμάξι πάνω από ένα σαμαράκι. Πρώτα τη μία ρόδα και μετά και τις 2. Αν ακούγεται μόνο στην πρώτη περίπτωση, τότε το κλακ οφείλεται στη λειτουργία της αντιστρεπτικής.

If you hear a clicking-clunking from the front of your suspension, a faulty sway bar link might be the cause. In order to diagnose I passed the car over a road bump. First the one wheel and then both wheels simultaneously. If you only hear the clunk at the first case, then the clunk is caused by the operation of the anti-roll bar (sway link). 
Για να σιγουρευτούμε, αφαιρούμε τον τροχό.
In order to fully diagnose, remove the wheel. 

Έπειτα ξεβιδώνουμε το πάνω μέρος της μπάρας.
Then unbolt the upper part of the link.


Θα χρειαστεί να κρατήσετε κόντρα τη βίδα. 
You will have to counterhold the bolt.

Τραβήξτε έξω την μπάρα. Αν δεν βγαίνει ανασηκώστε την ανάρτηση με τον γρύλλο.
Pull the link. If it is stuck you might have to use the jack to push the suspension upwards.


Τώρα τραβήξτε την μπάρα πάνω κάτω για να εντοπίσετε το κλακ. Αν ναι, το κάτω μέρος έχει ζημιά. Κάντε το ίδιο και στο πάνω μέρος: ξαναβιδώστε το πάνω μέρος και αφαιρέστε το κάτω.
Αν έχετε σηκώσει και τους 2 τροχούς, αν η μπάρα που κουνάτε είναι εντάξει και η απέναντι όχι, πιθανόν να ακούσετε το κλακ στην απέναντι μεριά.
Now move the link up and down and try to notice a clunk. If so, the lower part is faulty. Do the same for the upper part. Re-bolt the upper part and remove the lower one. 
By the way, if you have jacked up both wheels, if the other link bar is faulty and this one is not, you will possibly hear the clunk at the other side.

Για επιβεβαίωση  κάντε τον παρακάτω έλεγχο.
Just for confirmation do this check after you remove the link.

Η μακριά βίδα της μπάρας πηγαίνει επάνω.
The link has one long and one short bolt. The short goes down.Επανατοποθετήστε και ελέγξτε το αμάξι.
Re-install and test the car.

Sunday, 30 March 2014

Top strut mounts replacement

Το κενό στους θόλους είναι ένδειξη για αντικατάσταση top mounts.
The following gap means you have to replace the strut mounts.

Πέρα από τα εργαλεία, καλό θα ήταν να έχετε και συμπιεστές ελατηρίων. Δεν είναι απολύτως απαραίτητοι καθώς μπορούν να αλλαχθούν και χωρίς να συμπιεστούν τα ελατήρια.
Apart from the tools, you should better have spring compressors.

Τα καινούρια top mounts.
The new strut mounts.

 Σηκώστε το αμάξι και αφαιρέστε τον τροχό.
Lift the car and remove the wheel.


 Για να κατέβει το αμορτισέρ θα πρέπει να αφαιρέστε το ημίμπαρο.
In order to lower the suspension, you have to remove the coupling rod.


Χρησιμοποιήστε καρεδάκι 18 στο παξιμάδι και κόντρα γερμανικό 17 στο άλλο άκρο.
Use 18mm socket wrench for the nut and no 17 for the other end. Αφού αφαιρέσετε το παξιμάδι, τοποθετήστε τον γρύλλο κάτω από το ψαλίδι και ανασηκώστε ελαφρά μέχρι να αφαιρεθεί το ημίμπαρο.
After you remove the nut, place the jack underneath anf lift, until the rod comes out easily.


 Τοποθετήστε τους συμπιεστές ελατηρίων και συμπιέστε αρκετά ώστε το ελατήριο να περιστρέφεται.
Place the spring compressor and compress until the spring rotates freely.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ. ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ!!!!

BE VERY CAREFUL WHILE USING THE COMPRESSORS. IF THE SPRING EXPLODES YOU WILL SERIOUSLY INJURE YOURSELF!!!!!

 Με ένα κλειδί 22 και άλλεν Νο 7 για κόντρα αφαιρέστε το παξιμάδι και το καπάκι. Χρησιμοποιήστε τον γρύλλο για να στηρίξετε την ανάρτηση.
Use a No 22 wrenck and an allen No7 to remove the nut and the cap. Use the jack to support the suspension. Με καρεδάκι Νο 21 (αυτό που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μπουζί) αφαιρέστε το μέσα παξιμάδι.
Use a No 21 spark plug socket and the No7 allen to remove the inner nut.

Μετά αφαιρέστε το top mount και το ρουλεμάν του.  
Then remove the strut mount and the bearing. 
These are the old vs the new strut mount.

Χαμηλώστε τον γρύλλο και η ανάρτηση θα κατέβει.
Use the jack to lower the suspension.


Τοποθετήστε με την αντίστροφη φορά. Χρησιμοποιήστε λίγο γράσσο στο σημείο που πατάει το top mount. Για να καθήσει σωστά ανασηκώστε το αμορισέρ χρησιμοποιώντας τον γρύλλο.
Install in the reverse order. Apply some grease first at the point of contact. Use the jack to lift the suspension.Sunday, 23 March 2014

OIL EXTRACTOR

Τελευταία χρησιμοποιώ μια αντλία αναρρόφησης για να αλλάξω τα λάδια. Έτσι αποφεύγω το ξεβίδωμα της τάπας της οποίας το σπείρωμα έχω ήδη αντικαταστήσει. 
Lately I use an oil extractor to change the oil of my car as the oil drain plug leaks and I have already re-threaded the oil pan in the past.

Συνδέεται στην μπαταρία με κροκοδειλάκια και περιέχει έναν σωλήνα εισόδου και έναν εξόδου.
It operates with 12v.Αφαιρέστε τον ενδείκτη λαδιού και τοποθετήστε τον λεπτό σωλήνα μέσα. Ίσως χρειαστεί να τραβάτε ή να σπρώχνετε τον σωλήνα κατά την διάρκεια για να αφαιρέσετε όλο το λάδι.
Remove the oil dipstick and insert the thinner tube of the pump. 
Έτσι δουλεύει η αντλία. Σε 3 περίπου λεπτά αδειάζει 4 λίτρα ΖΕΣΤΟΥ λαδιού.
This is how it operates. It will take you about 3 minutes to remove 4 litres of  HOT oil.

Sunday, 16 March 2014

Engine Mount 1J0199555AH

  ATOMA:1
ΧΡΟΝΟΣ:30’
ΚΟΣΤΟΣ:40€
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: καστανωτό Νο10-13-16
PEOPLE NEEDED:1
TIME NEEDED:30’
COST:40€
TOOLS: No10-13-16 wrench,  


Σηκώστε το αμάξι με τον γρύλο.
Lift the car.

Τοποθετήστε τον τρίποδα κάτω από το κιβώτιο και σιγά σιγά κατεβάστε το αμάξι ώστε να πατήσει καλά.
Put a tripod underneath the gear box and slowly lower the car until the tripod secures the engine.

Αφαιρούμε το φιλτροκούτι. βγάζουμε τη φύσσα (1), τον σφιγκτήρα του κολλάρου (2) και μετά το κολλάρο, τις δύο βίδες (3,4) και τον σωλήνα που έρχεται από την αντλία αέρα (5).  Τραβώντας προς τη μηχανή το κουτί ξεκουμπώνει από τη βάση του δεξιά και μετά βγαίνει εύκολα.
Remove the filter boxFirst disconnect the wiring harness (1). Release the securing clip and disconnect the air intake pipe (2). Unscrewand remove the two bolts (3-4). Disconnect the secondary air pum pipe (5). Finally pull the box towards the engine to unsecure it from its base and remove it.

Τώρα βλέπετε τη βάση και ακριβώς από πάνω τον οδηγό των καλωδίων. Ξεκουμπώστε το καπάκι και αφαιρέστε το.
Now you see the engine mount. Remove the black plastic cap of the wire harness.

Ξεβιδώστε τη μικρή βίδα.
Unscrew the bolt.

Ξεβιδώστε τις βίδες με την παρακάτω σειρά. Προσέξτε όταν ξεβιδώνετε τις 2 πρώτες βίδες να μην αρχίσει να πέφτει η μηχανή, θα σημαίνει ότι δεν την έχετε στηρίξει καλά. 
Unscrew the bolts. Be careful with the first 2 bolts. If the engine starts falling down then you have not installed the tripod correctly.

Αφαιρέστε την βάση και αντικαταστήστε την.
Remove the mount and replace it.

Σφίξτε τις βίδες και σημαδέψτε με κόκκινο χρώμα ώστε να παρακολουθείτε τυχόν χαλάρωμά τους.
Tighten the bolts and use red colour to mark their position (in case they come loose)

Although I replaced with a new one, the vibration re-appeared after some miles:

https://www.youtube.com/watch?v=NQziXuf8Kh0&feature=youtu.be