Sunday, 30 March 2014

Top strut mounts replacement

Το κενό στους θόλους είναι ένδειξη για αντικατάσταση top mounts.
The following gap means you have to replace the strut mounts.

Πέρα από τα εργαλεία, καλό θα ήταν να έχετε και συμπιεστές ελατηρίων. Δεν είναι απολύτως απαραίτητοι καθώς μπορούν να αλλαχθούν και χωρίς να συμπιεστούν τα ελατήρια.
Apart from the tools, you should better have spring compressors.

Τα καινούρια top mounts.
The new strut mounts.

 Σηκώστε το αμάξι και αφαιρέστε τον τροχό.
Lift the car and remove the wheel.


 Για να κατέβει το αμορτισέρ θα πρέπει να αφαιρέστε το ημίμπαρο.
In order to lower the suspension, you have to remove the coupling rod.


Χρησιμοποιήστε καρεδάκι 18 στο παξιμάδι και κόντρα γερμανικό 17 στο άλλο άκρο.
Use 18mm socket wrench for the nut and no 17 for the other end. Αφού αφαιρέσετε το παξιμάδι, τοποθετήστε τον γρύλλο κάτω από το ψαλίδι και ανασηκώστε ελαφρά μέχρι να αφαιρεθεί το ημίμπαρο.
After you remove the nut, place the jack underneath anf lift, until the rod comes out easily.


 Τοποθετήστε τους συμπιεστές ελατηρίων και συμπιέστε αρκετά ώστε το ελατήριο να περιστρέφεται.
Place the spring compressor and compress until the spring rotates freely.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ. ΑΝ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ!!!!

BE VERY CAREFUL WHILE USING THE COMPRESSORS. IF THE SPRING EXPLODES YOU WILL SERIOUSLY INJURE YOURSELF!!!!!

 Με ένα κλειδί 22 και άλλεν Νο 7 για κόντρα αφαιρέστε το παξιμάδι και το καπάκι. Χρησιμοποιήστε τον γρύλλο για να στηρίξετε την ανάρτηση.
Use a No 22 wrenck and an allen No7 to remove the nut and the cap. Use the jack to support the suspension. Με καρεδάκι Νο 21 (αυτό που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μπουζί) αφαιρέστε το μέσα παξιμάδι.
Use a No 21 spark plug socket and the No7 allen to remove the inner nut.

Μετά αφαιρέστε το top mount και το ρουλεμάν του.  
Then remove the strut mount and the bearing. 
These are the old vs the new strut mount.

Χαμηλώστε τον γρύλλο και η ανάρτηση θα κατέβει.
Use the jack to lower the suspension.


Τοποθετήστε με την αντίστροφη φορά. Χρησιμοποιήστε λίγο γράσσο στο σημείο που πατάει το top mount. Για να καθήσει σωστά ανασηκώστε το αμορισέρ χρησιμοποιώντας τον γρύλλο.
Install in the reverse order. Apply some grease first at the point of contact. Use the jack to lift the suspension.Sunday, 23 March 2014

OIL EXTRACTOR

Τελευταία χρησιμοποιώ μια αντλία αναρρόφησης για να αλλάξω τα λάδια. Έτσι αποφεύγω το ξεβίδωμα της τάπας της οποίας το σπείρωμα έχω ήδη αντικαταστήσει. 
Lately I use an oil extractor to change the oil of my car as the oil drain plug leaks and I have already re-threaded the oil pan in the past.

Συνδέεται στην μπαταρία με κροκοδειλάκια και περιέχει έναν σωλήνα εισόδου και έναν εξόδου.
It operates with 12v.Αφαιρέστε τον ενδείκτη λαδιού και τοποθετήστε τον λεπτό σωλήνα μέσα. Ίσως χρειαστεί να τραβάτε ή να σπρώχνετε τον σωλήνα κατά την διάρκεια για να αφαιρέσετε όλο το λάδι.
Remove the oil dipstick and insert the thinner tube of the pump. 
Έτσι δουλεύει η αντλία. Σε 3 περίπου λεπτά αδειάζει 4 λίτρα ΖΕΣΤΟΥ λαδιού.
This is how it operates. It will take you about 3 minutes to remove 4 litres of  HOT oil.

Sunday, 16 March 2014

Engine Mount 1J0199555AH

  ATOMA:1
ΧΡΟΝΟΣ:30’
ΚΟΣΤΟΣ:40€
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: καστανωτό Νο10-13-16
PEOPLE NEEDED:1
TIME NEEDED:30’
COST:40€
TOOLS: No10-13-16 wrench,  


Σηκώστε το αμάξι με τον γρύλο.
Lift the car.

Τοποθετήστε τον τρίποδα κάτω από το κιβώτιο και σιγά σιγά κατεβάστε το αμάξι ώστε να πατήσει καλά.
Put a tripod underneath the gear box and slowly lower the car until the tripod secures the engine.

Αφαιρούμε το φιλτροκούτι. βγάζουμε τη φύσσα (1), τον σφιγκτήρα του κολλάρου (2) και μετά το κολλάρο, τις δύο βίδες (3,4) και τον σωλήνα που έρχεται από την αντλία αέρα (5).  Τραβώντας προς τη μηχανή το κουτί ξεκουμπώνει από τη βάση του δεξιά και μετά βγαίνει εύκολα.
Remove the filter boxFirst disconnect the wiring harness (1). Release the securing clip and disconnect the air intake pipe (2). Unscrewand remove the two bolts (3-4). Disconnect the secondary air pum pipe (5). Finally pull the box towards the engine to unsecure it from its base and remove it.

Τώρα βλέπετε τη βάση και ακριβώς από πάνω τον οδηγό των καλωδίων. Ξεκουμπώστε το καπάκι και αφαιρέστε το.
Now you see the engine mount. Remove the black plastic cap of the wire harness.

Ξεβιδώστε τη μικρή βίδα.
Unscrew the bolt.

Ξεβιδώστε τις βίδες με την παρακάτω σειρά. Προσέξτε όταν ξεβιδώνετε τις 2 πρώτες βίδες να μην αρχίσει να πέφτει η μηχανή, θα σημαίνει ότι δεν την έχετε στηρίξει καλά. 
Unscrew the bolts. Be careful with the first 2 bolts. If the engine starts falling down then you have not installed the tripod correctly.

Αφαιρέστε την βάση και αντικαταστήστε την.
Remove the mount and replace it.

Σφίξτε τις βίδες και σημαδέψτε με κόκκινο χρώμα ώστε να παρακολουθείτε τυχόν χαλάρωμά τους.
Tighten the bolts and use red colour to mark their position (in case they come loose)

Although I replaced with a new one, the vibration re-appeared after some miles:

https://www.youtube.com/watch?v=NQziXuf8Kh0&feature=youtu.be

Saturday, 8 March 2014

Y Hose 1J0122109AQ

Άλλος ένας πλαστικός σωλήνας που χρειάζεται αλλαγή γιατί εμφανίζει διαρροές.
The Y hose often leaks.


Θα ξεκουμπώσουμε τα άκρα του σωλήνα με την παρακάτω σειρά:
We will remove the Y hose by removing clips in the following order:

A
Αρχικά αφαιρούμε το δοχείο διαστολής, με την παρακάτω σειρά:
1. Σωλήνας επιστροφής
2. Καλωδίωση στάθμης νερού
3-4. Βίδες συγκράτησης
First remove the expansion tank with the followiγn order:
1. Return hose
2.water level wiring harness
3-4. Philips screws that hold the tank


Στο κάτω μέρος του δοχείου υπάρχει ένας σωλήνας τον οποίο ξεκουμπώνουμε. Είναι το άκρο Α. Θα χάσετε περίπου ένα λίτρο νερού, εκτός αν είστε αρκετά γρήγοροι.
At the bottom of the tank there is a bigger hose with a jubille clip. This is the A end. Unless you are quick enough, you will lose approximately 1 liter of water.


B
Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα και σπρώξτε τον σωλήνα προς τα έξω με ένα ίσιο κατσαβίδι. Αν δεν έχει αφαιρεθεί ποτέ θα έχει κολλήσει.
Remove the cip and push the hose outwards using a flathead screwdriver.C
Τώρα σηκώστε τον σωλήνα και αφαιρέστε το άκρο που βλέπετε. 
Now lift the Y-Hose and remove the circled hose.

Αντικαταστήστε και τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά.
Replace and install in the reverse order.

Fuel Pipes 1J0133699C
Αν τα 2 σωληνάκια καυσίμου 1J0 133 699 C του κινητήρα μοιάζουν όπως της εικόνας τότε πρέπει να προγραμματίσετε αλλαγή.

If the engine fuel lines 1J0 133 699 C look like this, they need replacement ASAP.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα καινούριο σετ (κόστος 35€) ή να χρησιμοποιήσετε τους υπάρχοντες αντάπτορες και να αντικαταστήσετε τα σωληνάκια με καλής ποιότητας σωλήνα καυσίμου. Προσοχή να διατηρήσετε τις γωνίες καθώς είναι σχεδιασμένα να απορροφούν τους κραδασμούς και τις μετακινήσεις του κινητήρα.

You can either buy a new set or keep the existing plasctic connecting clamps and replace the hose. Be very careful to keep the existing angles as their aim is to absorb the engine movements.

Αφαιρούμε τους 2 σφιγκτήρες:
Remove the 2 hose clips:

Αφαιρούμε τους πλαστικούς σφιγκτήρες του άλλου άκρου πιέζοντας το πλαστικό κομμάτι στη βάση και τραβώντας έξω.
Remove the plastic hose clips of the other end by pushing the plastic at the bottom and pulling up.Αντικαταστήστε τους σωλήνες χωρίς να μπερδέψτε τα άκρα!
Replace the hoses without mixing them!


Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές!
Start the engine and check for leaks!