Monday, 11 November 2013

COOLANT HOSE FLANGE

ATOMA:1-2
ΧΡΟΝΟΣ:120’
ΚΟΣΤΟΣ:7-15€
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: στραβοκατσάβιδο, καστανωτό Νο10, σφιγκτήρες, βαζελίνη
PEOPLE NEEDED:1-2
TIME NEEDED:120’
COST:7-15€
TOOLS: screwdrivers, No10 wrench, spare jubilee clips, vaseline
Μία σχετικά ασυνήθιστη και ύπουλη διαρροή του συστήματος ψύξεως οφείλεται στον διακλαδωτήρα νερού που βρίσκεται στον κορμό του κινητήρα, στη μεριά της μπαταρίας. Το άσχημο είναι πως στάζει πάνω στο σασμάν όπου συγκεντρώνεται μέχρι να εξατμιστεί και είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Οπότε αν δείτε κόκκινο υγρό πάνω στις κοιλότητες του σασμάν μάλλον θα έχετε διαρροή κάπου στον διακλαδωτήρα. Εμένα είχε μια πολύ μικρή ρωγμή στο πλάι και δάκρυζε αλλά επειδή εξατμιζόταν το νερό δε μπορούσα να την εντοπίσω.
Το ανταλλακτικό είναι εύκολο να βρεθεί και κοστίζει λίγο, ζητήστε το με βάσει το παλιό partnumberγιατί υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Το δικό μου ήταν το 06Α121133J με ονοματολογία FLANGE WITH SEALING.
An unusual and difficult to detect leak of the coolant system is due to a crack of the coolant hose flange. It is pretty difficult to detect as it drops on the transmission and evaporates. So, if you notice red fluid on the upper part of the transmission maybe it is due to the above hose.
The replacement part is cheap and easy to find and there are various part numbers depending on the engine type. Mine was P/N 06Α121133J, ETKA description FLANGE WITH SEALING.1.      Αφαιρούμε τα νερά από το κύκλωμα ξεβιδώνοντας και τραβώντας προς τα έξω τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του ψυγείου όπως φαίνεται στην εικόνα. Καλό θα ήταν να τα συλλέξουμε κάπου γιατί είναι τοξικά…
Drain the coolant system by unscrewing and pulling the valve at the bottom of the radiator. Please place a drain pan underneath to collect the fluid as it is toxic…

 2.      Αρχικά αφαιρούμε το φιλτροκούτι. βγάζουμε τη φύσσα (1), τον σφιγκτήρα του κολλάρου (2) και μετά το κολλάρο, τις δύο βίδες (3,4) και τον σωλήνα που έρχεται από την αντλία αέρα (5).  Τραβώντας προς τη μηχανή το κουτί ξεκουμπώνει από τη βάση του δεξιά και μετά βγαίνει εύκολα.
Remove the filter box. First disconnect the wiring harness (1). Release the securing clip and disconnect the air intake pipe (2). Unscrew and remove the two bolts (3-4). Disconnect the secondary air pum pipe (5). Finally pull the box towards the engine to unsecure it from its base and remove it.
 3.      Ακριβώς δεξιά του κορμού του κινητήρα υπάρχει μία σωλήνα που έρχεται από την αντλία αέρα η οποία εμποδίζει. Βγάζουμε τα δύο κουμπώματά της πατώντας το διαγραμμισμένο τμήμα και τραβώντας δυνατά και την βάζουμε στην άκρη.
Right next to the engine there is a pipe coming from the secondary air pump. Press the lined part to unsecure and disconnect it. Put it aside to free some space.


4.Φτάνουμε στον διακλαδωτήρα. Θα αφαιρέσουμε τα εξαρτήματα με τη σειρά που φαίνονται στη φωτογραφία:
Now we see the flange clearly and we have to remove some parts with the following order.

      
5. Αφαιρούμε τη βαλβίδα τραβώντας την ασφάλειά της με ένα κατσαβίδι και τη βαλβίδα προς τα πάνω. Δε ξεχνάμε να αφαιρέσουμε τη φλάντζα της για να μην τη χάσουμε.
In order to remove the green valve use a flathead screwdriver to remove the securing plastic and pull the valve upwards. Dont forget to remove the rubber flange so as not to lose it.
6.      Στη συνέχεια αφαιρούμε τα 3 κολλάρα που δένουν στον διακλαδωτήρα. Για όσους έχουν τους γνήσιους σφιγκτήρες καλό θα ήταν να βάλετε αυτούς της φωτογραφίας για να μην παιδεύεστε.
Disconnect the three water pipes connected to the flange. If you still use the original securing clips replace them with the jubilee hose clips of the picture (they will make your life much easier when installing)
 7.      Κάτω από τον διακλαδωτήρα υπάρχουν κάποια εξαρτήματα που τον εμποδίζουν να τραβηχτεί. Καταρχήν περνάει η καλωδίωση των πολλαπλασιαστών η οποία ασφαλίζεται με 2 πλαστικά clampsσαν αυτό που βλέπετε παρακάτω (2) και την οποία θα ξεκουμπώσουμε προσεκτικά με κάποιο κατσαβίδι. Επίσης εμποδίζει ένα διπλό αλουμινένιο σωληνάκι που πιάνει στην κάτω βίδα του διακλαδωτήρα (1) την οποία θα αφαιρέσετε με καρυδάκι Νο10.
Under the flange there are some parts which obstruct it from coming out. The first one is the ignition coil wiring which is secured by two plastic clamps like the one below (red arrow 2). Use a flathead screwdriver to unsecure it. The second one is an aluminum hose mounted on the block of the engine with a No10 nut (red arrow 1) 
Η πλαστική βάση αποσυνδεδεμένη:
The plastic clamp disconnected:

Η βάση από τα σωληνάκια που ενοχλεί ίσως χρειαστεί και λίγο στράβωμα όταν βγάζετε τον διακλαδωτήρα:
The aluminium hose securing part might have to be tilted a little bit.

      8. Ακολουθώντας τα σωληνάκια με το χέρι σας θα βρείτε άλλο ένα clampγια τα καλώδια το οποίο θα ξεκουμπώσετε και άλλη μία βάση για τα σωληνάκια την οποία θα ξεβιδώσετε με καρυδάκι Νο 10 (βελάκι).
On the way up you will find another wire clamp and another No10 nut to remove (red arrow below)      9. Τελειώνοντας, αφαιρούμε με ένα καρυδάκι Νο10 την πάνω βίδα του διακλαδωτήρα και τραβάμε προσεκτικά έξω.
Remove the upper No10 nut of the flange and pull it out carefully.

  
 10. Για την τοποθέτηση ακολουθούμε την αντίστροφη σειρά. Πριν τοποθετήσουμε τον καινούριο διακλαδωτήρα καθαρίζουμε καλά το σημείο που πατάει:
Clean the surface bellow and reassemble in the reverse order.

Επίσης βάζουμε λίγη βαζελίνη ή αντιψυκτικό υγρό στο στεγανοποιητικό λαστιχάκι του διακλαδωτήρα αλλά και της βαλβίδας του βήματος 5.
Use some Vaseline for the rubber gaskets of the flange and of the green valve
Όταν τελειώσουμε κάνουμε την εξαέρωση ως εξής.
After finishing perform the cooling system bleeding as following:
       I.          Γεμίζουμε το δοχείο με μείγμα αντιψυκτικού και νερού (εγώ έβαλα 40% g12) μέχρι να φτάσει στο MAX.
Fill the expansion tank with 40% g12 and 60% distilled water up to the MAX level
     II.          Ταυτόχρονα πιέζουμε το κάτω κολλάρο του ψυγείο για να βγει ο αέρας.
At the same time squeeze the lower pipe of the evaporator to remove air.
    III.          Κλείνουμε το δοχείο του νερού.
Close the expansion tank.
    IV.          Βάζουμε μπρος και δουλεύουμε το αμάξι στις 2000 στροφές μέχρι να πάρουν μπρος τα βεντιλατέρ και μετά σβήνουμε.Κατά τη διάρκεια προσέχουμε να μην αδειάσει το παγούρι τελείως και κοιτάζουμε και τη θερμοκρασία να μην ανέβει πολύ.
Start the engine and keep it at 2000 rpm until you hear the fans operating and then turn off the engine. During the whole process check that the expansion tank will not come empty (if needed add some water) and that the water temperature will not rise above the 100 degrees.
     V.          Όταν κρυώσει ο κινητήρας συμπληρώνουμε υγρά.
When the engine is cold enough add water if needed.


No comments:

Post a Comment